Σύστημα ειδοποιήσεων του Δήμου Πρεσπών για iOS & Android

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:

  • Σύστημα ειδοποιήσεων πολιτών δημοτών για επαπειλούμενο ή εν εξελίξει καταστροφικό συμβάν ή επικίνδυνη κατάσταση που συνιστά άμεση απειλή για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια, προκειμένου να λάβει - ο δημότης - οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας
  • Σύστημα ειδοποιήσεων πολιτών δημοτών για προγραμματισμένα ή έκτακτα γεγονότα που αφορούν ζητήματα καθημερινότητας όπως προγραμματισμένες ή έκτακτες διακοπές ύδρευσης, ρεύματος, εκτροπές κυκλοφορίας, έργα οδοποιίας κτλ
  • Σύστημα ειδοποιήσεων πολιτών δημοτών για προγραμματισμένες ή έκτακτες πολιτισμικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις
  • Πλήρη κατάλογο χρήσιμων υπηρεσιών καθημερινότητας με δυνατότητα κλήσης (ΚΤΕΛ, αστικά, ΤΑΧΙ, Νοσοκομεία, ΟΣΕ, Λιμεναρχείο, Οδική βοήθεια κτλ)
  • Πλήρη κατάλογο όλων των υπηρεσιών του Δήμου με δυνατότητα κλήσης της κάθε υπηρεσίας
three phones

Easy back office

Δημιουργία συμβάντων - εκδηλώσεων με λίγα clicks.

app screen